Hasegaki Narumi

Tome 1 • Tome 1
Trois yakuzas pour une otaku • Tome 2